Dự Án

Dự án chung cư Phú Thọ

Vị trí: PHƯỜNG 15, QUẬN 11, TP.HCM


Dự án: KHU NHÀ Ở PHÚ THỌ
 
Vị trí: PHƯỜNG 15, QUẬN 11, TP.HCM
 
Diện tích sàn xây dựng: 59.700 M2 (KHU A) 11.680 M2 (KHU B)
 
Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH TM XD THUẬN VIỆT